maandag 1 januari 2018

Kapelramen

Een blikvanger in onze kloosterkapel in het Missieklooster Heilig Bloed zijn de glas-in-lood ramen. Ze dateren van begin jaren 60 van de vorige eeuw: toen werd de kapel vergroot, de gangen links en rechts werden bij de ruimte getrokken, en er werden nieuwe ramen aangebracht, ontworpen door Zr. M. Hadwig Münz, één van onze getalenteerde kunstenaar-zusters van die tijd. Elke tijd kent een paar zusters-kunstenaressen, en ieder heeft zo haar specialiteit. Zr. Hadwig had iets met glas en mozaïek; ook de Kruisweg in de kloostertuin is van haar hand.

Zij schreef zelf over de ramen:

"De lijnen en de kleuren laten het nieuwe LEVEN zien, verkondigen de Verrijzenis van Christus. Zoals de planten groeien en zich kunnen ontvouwen, waarbij ze de door God gegeven wetmatigheden en impulsen volgen, zo groeit ook de innerlijke mens enkel bij het volgen van de plannen en ingevingen van de Heilige Geest. Dat hoeft niet op een regelmatige of zich herhalende wijze te zijn. 'De Geest waait waar (en zoals) Hij wil!' - Daarom zijn de lijnen niet symmetrisch of geometrisch, maar geïnspireerd door het gevoel voor vorm en beweging. Zo zijn ook de kleuren spontaan gekozen.

De rode kleur van de ramen dichter bij het kruis staan voor de contemplatie, voor het gebed, , 'ora' in het Latijn; de groene ramen staan voor de actie, voor 'Labora', werk.'

De kapel is, zoals de meeste katholieke kerken, georiënteerd - op-het-oosten-gericht. Dat heeft te maken met de symboliek van de zonsopgang, die herinnert aan de komst van Christus, het Licht van de wereld.
Maar, heel bijzonder, als de zon ook 's middags schijnt is er iets verrassends te zien: rond drie uur 's middags, als de zon door de zijramen schijnt, wordt het kruis in het midden vol en kleurrijk letterlijk in het zonnetje gezet, prachtig verlicht.

Zalig Nieuwjaar!

Zoals gebruikelijk stonden we op 31 december 24.00 uur, ofwel 1 januari 2018 om 00.00 uur precies, in de kapel om het nieuwe jaar in te luiden (letterlijk) en het Te Deum te zingen - Eer aan God. 

Ongeveer tien minuten na middernacht stonden we, ook zoals gebruikelijk, met een aantal zusters vanaf de derde verdieping het vuurwerk te bewonderen. Met een prachtige volle maan en bijna warm weer is het ook goed helder, en kunnen we de hele horizon zien oplichten. Wat lijkt het dan ver weg en klein, wat moet het hoog lijken als je er tussen staat. Prachtig vuurwerk hoor, maar wel veel... heel veel. Terwijl ik dit schrijf, bijna half één, gaat het zo te horen onverminderd door....  terwijl we betrekkelijk ver weg stonden, toch ongeveer drie kilometer van de 'vuurwerkhaarden' vandaan, begon na ongeveer tien minuten de kenmerkende vuurwerklucht ook ons te bereiken. En gingen we weer naar binnen.

Misschien iets voor het komend jaar: genieten kan ook op een andere manier. Eén vuurwerkpijl is prachtig, maar hoeveel mensen zullen tijdens het afschieten van het eerste vuurwerk in gedachten al bij de volgende pijl zijn geweest? Zo veel mogelijk, zo hoog mogelijk... en zo snel mogelijk? Dat kan anders...

Moge in dit nieuwe jaar alles, wat wij denken, zeggen en doen, van God uit gaan en naar God terugkeren. Tot Gods eer, en tot vrede en geluk van de mensen om ons heen... dichtbij en ver weg.

Een gezegend jaar 2018!

maandag 25 december 2017

Kerstdagen

Kerststal in het Missieklooster Heilig Bloed, Aarle-Rixtel
In het begin was het Woord, en het woord was bij God, en het woord was God.
Dit was in het begin bij God.
Alles is door Hem geworden, en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is.
In Hem is leven, en dat leven is het licht van de mensen.
             (naar de Proloog van Johannes; deel van de eerste lezing van Eerste Kerstdag).

Het was mooi, gisteravond in de Nachtmis. Maar vanmorgen ook! Veel mensen vragen waarom wij de tijd van de Nachtmis niet in de krant (MooiLaarbeek) of online hebben gezet, alle andere tijden en dagen van het jaar staan er immers wel in. Het is heel simpel: we hebben een inpandige kapel op de eerste verdieping. De trouwe bezoekers kennen de tijd; de mensen uit de buurt kennen de tijd;  anderen, die er echt moeite voor doen, komen ook achter de tijd, en zo was het mooi vol, maar niet té vol. En wat hebben de mensen goed meegezongen! Geweldig.

Voor u en voor ons allen - dat wij dit Licht van God mogen uitdragen in deze wereld, en zelf niet alleen lichtpuntjes zoeken, maar ook een lichtpunt zijn!

zondag 24 december 2017

Zalig Kerstmis!

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God,
want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij,
'k zie naar Hem op en 'k weet: Hij is mij steeds nabij.
                                                                          (T. van Pagée)

Dat we de vreugde van Kerstmis mogen uitstralen in onze eigen omgeving, dichtbij en ver weg, en zo een licht mogen zijn in deze wereld.

Zalig Kerstmis!

zaterdag 23 december 2017

Vierde Advent!

Vier kaarsen branden! De vierde Advent. En omdat de 25e dit jaar op een maandag valt, is het de kortste Adventstijd die mogelijk is - het vierde kaarsje zal precies één dag branden. Morgen, morgenavond, dan is het Kerstmis!

zaterdag 16 december 2017

Derde Advent

Drie kaarsen branden, Kerstmis komt dichterbij! En de teksten van de gebeden en in de H. Mis worden ook steeds verwachtingsvoller: Ja, Hij komt, Hij is nabij.
Kunnen we nog wachten, kunnen we ver-wachten? Ik heb al veel kerststalletjes gezien waar het Kindje Jezus al in ligt. Dat is toch te vroeg! Voorvreugde is heel mooi, ergens naar toe leven, je verheugen op de komst van het Kerstkind. Dan is het toch jammer om het gebeuren maar te vervroegen.
Zet de stal vast neer, maar laat het kribje nog leeg. Maria en Jozef onderweg naar de stal, waar de os en de ezel al zijn. Herders en schapen onder een boompje in de buurt, waarom niet? Veel verder weg, andere kant van de kamer, de Wijzen uit het Oosten met hun geschenken, die zijn nog onderweg, ze zijn er nog lang niet.
En elke dag komen Jozef en Maria een beetje dichterbij.
Zet ze op de vierde Advent in de stal, en dan op Kerstavond, 24 december 's avonds laat, dán komt het Kindje. Gun jezelf die tijd van voorbereiding, die tijd van voorvreugde....

Vorige week had ik ook nog twee foto's geplaatst met een heel ander onderwerp, namelijk sneeuw. Intussen is die bijna weg. Onder de foto's had ik geschreven 'zoek de verschillen', en wat heel leuk was, daar kreeg ik concrete reacties op:

"Verder weg genomen"
"Trap is geveegd/sneeuw is geveegd/pad in sneeuw gemaakt" (die reken ik dus als hetzelfde verschil)
"Tweede raam links brandt licht"
"Licht in de hal is uit"
"Eerste en tweede raam links brandt licht in de kamers"
"Links eerste verdieping brandt licht"
"Twee bomen te zien"
"Bocht in het muurtje te zien".

Leuk. Degene met de meeste verschillen vond er vijf en in totaal zijn er acht verschillen gevonden.

Momenteel is er ook een groep zusters uit diverse landen in Europa aanwezig vanwege een bijeenkomst. Dus de H. Mis op de zondag van de derde Advent zal extra feestelijk zijn. Zondag Gaudete, verheugt U! Wie weet, tot dan.

zaterdag 9 december 2017

Tweede Advent

 De tweede kaars brandt! Tijdens de Vespers, de eerste Vespers van de tweede Adventszondag, leek het nog wel licht buiten, dat komt door de weerschijn van de sneeuw. De hoofdkleur van dit raam is rood, en de blauwe vakjes zijn eigenlijk doorzichtig. Mooi, zoals de ramen van kleur kunnen veranderen, en niet helemaal donker zijn nu er sneeuw ligt. De foto's van onze ingang zijn vanmorgen genomen. Ongeveer tien minuten na elkaar. Zoek de verschillen!

En, ondanks de sneeuw, zijn het toch de donkere dagen voor Kerstmis. Een tweede kaars, Kerstmis komt dichterbij!
De hoofdingang van het Missieklooster aan de Kloosterdreef... zoek de verschillen!