zaterdag 15 april 2017

Zalig Pasen!

De Missiezusters van het Kostbaar Bloed
wensen U
Zalig Pasen!

De Paaskaars wordt in het klooster zelf versierd. Natuurlijk staat alles erop wat op een Paaskaars staat: de Alfa en de Omega, het jaartal 2017, het kruis, de vijf wierook-korrels voor de vijf wonden van Jezus... maar dit keer is de afbeelding geen Paaslam, of geen gewoon kruis, maar in het kruis is het scheppingsverhaal, in deze Paasnacht de eerste van de lezingen die door de hele heilsgeschiedenis gaan.
Meer weten over de betekenis van de Paaskaars en de symbolen die erop staan? Klik hier voor een link naar uitleg.
En, op 20 april is er weer een bezinningsmiddag door Zr. Sarto. Aanmelden is nog mogelijk. Het thema is het thema van deze Paaskaars: de schepping. Zie bij het tabblad "agenda" de themamiddagen!

Nogmaals, zowel voor de velen die vannacht bij ons in de kapel waren (en zo mooi hebben meegezongen!) als alle anderen die dit lezen - een Zalig Pasen! Geeft u ook het licht weer door, in deze wereld die dat zo hard nodig heeft?

donderdag 13 april 2017

De dagen vóór Pasen

De drie dagen voor Pasen zijn begonnen! Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag.
Drie dagen waarin het heel concreet wordt: Jezus eet het laatste avondmaal met Zijn leerlingen - en wij doen, deze avond van Witte Donderdag, hetzelfde.
Ook is deze avond het Passiespel "The Passion". Er zijn vele Passiespelen; elke generatie beeldt het weer opnieuw uit, waarbij ook de oude Passiespelen doorgaan en vaak in een nieuw jasje worden gestoken. "The Passion" heeft ook elk jaar een ander karakter. Dit jaar is het in Leeuwarden, maar je kunt ook digitaal meelopen.
Morgen is het Goede Vrijdag. De klokken luiden niet; het is heel stil in het klooster. Om 15.00 vieren we de Goede Vrijdag- Liturgie. In de meeste parochiekerken wordt de Kruisweg gebeden. Bij ons is het de Goede Vrijdag-Viering. Dat is geen Eucharistieviering of H. Mis; immers, exact om drie uur denken we heel bijzonder aan de kruisiging van Jezus. Dat is tegelijkertijd tweeduizend jaar geleden - maar ook nu. Net als elke Eucharistieviering als het ware een 'gat in de tijd' is, is deze viering dat ook. Het is veel meer dan alleen maar herdenken, het is tegenwoordigstellen.
Maar de klokken luiden niet. Ook niet op Stille Zaterdag.
Stille Zaterdag is de dag van het graf. Jezus is gestorven, en begraven. De volgelingen van Jezus, die dat allemaal hadden meegemaakt, wisten niet dat Jezus zou verrijzen, zou opstaan. Dus is Stille Zaterdag meer dan alleen maar stil. Wij weten dat het Pasen wordt, dat vóór Pasen eerst Stille Zaterdag is, maar als je dat niet weet, dan is dit de dag van de wanhoop. Je ziet geen licht meer! En dan is het belangrijk heel stil te worden, zodat je dóór de wanhoop heen kunt kijken naar dat, wat werkelijk belangrijk is in je leven.
En dan, dan kan het Pasen worden. Pasen begint vroeg: op de zaterdag, als het donker wordt. Dus, in de nacht. Wij hebben de Paaswake niet echt midden in de nacht, dat is eigenlijk wel jammer. Veel parochies hebben dat wel, en dan heb je ook eerst een vuur buiten de kerk. Daaraan wordt de Paaskaars aangestoken! En, aan die kaars, de kaarsjes van ALLE mensen in de kerk. Een zee van licht, licht wat je doorgeeft wordt niet minder, het wordt meer.
Wie alleen met Kerstmis in de kerk komt daag ik uit om eens op zoek te gaan naar een Paaswake in de buurt. Minstens zo mooi als met Kerstmis. Wees welkom!

Link naar de website van de parochie. Linksonder in beeld zie je dan de actuele agenda met alle vieringen in alle kerken (en de twee kloosters) in Laarbeek.

zondag 9 april 2017

Palmzondag

Vandaag is het Palmzondag! En... post uit Tanzania.

Wereldwijd wordt vandaag Palmzondag gevierd, de laatste zondag vóór Pasen. De intocht van Jezus in Jeruzalem, met palmen toegezwaaid - en in Nederland zijn dat groenblijvende takjes, en de kinderen met een versierd Palmpaas-kruis.

Zr. Liesbeth Maria schrijft "In Afrika zijn het natuurlijk zoveel mogelijk echte palmtakken, en de mensen zijn heel creatief met palmtakken! De foto van de versiering in de kerk is niet in onze kerk genomen, maar het is een goed voorbeeld. Het is wel heel bijzonder, met die grote palmbladeren.
Het is al wat langer geleden dat ik heb geschreven, en intussen woon ik in Tanzania. Begin januari ben ik op school begonnen. Het is een middelbare school met 365 leerlingen. De klassen zijn groot, tussen de 45 en 50 leerlingen. De meiden zijn erg leergierig en levendig. Op de school heerst een strakke discipline.
Naast het lesgeven help ik ook mee met het herstellen van schooluniformen waar nodig. We werken met 5 zusters op school: als docente, verpleegkundige, in de administratie en als hoofd van de school. Het is niet ver van het klooster en elke ochtend en namiddag geniet ik van de 10 minuten wandeling langs de beek. Onlangs zijn de langverwachte regens gekomen na een lange droge periode, en overal beginnen de mensen met het planten voor een
nieuwe oogst.
Zr Liesbeth Maria
Ook in en rond het klooster is het een levendige boel. Zo is ook het noviciaat van Oost-Afrika hier. Dat betekent dat de jonge mensen die zuster willen worden, en de eerste fase, het postulaat, al hebben gehad, uit diverse landen hier naartoe komen. Het noviciaat duurt twee jaar. In het eerste jaar, dat zijn er nu 8, krijgen ze lessen maar werken ook in en rond het huis mee. In het tweede jaar lopen ze stage. Er zijn nu 15 jonge vrouwen in het postulaat begonnen, maar die zijn in Moshi, in één van onze andere kloosters.
Ik wens iedereen een gezegende verdere vastentijd, als voorbereiding op Pasen! Hartelijke groeten uit Afrika."

... en, ook vanuit Nederland sluiten wij ons bij dezelfde wens aan. De Goede Week is nu begonnen, een hele intensieve tijd, naar Pasen toe. U kunt zich aansluiten bij de vieringen, ook op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en met Pasen. Op weg naar Pasen!


dinsdag 28 februari 2017

Voorbereidingstijd

Eigenlijk kun je zeggen dat Carnaval de voorbereiding op de voorbereidingstijd voor Pasen is. Immers, eerst Carnaval - en dan begint de vastentijd. Of veertig-dagen-tijd. Maar die voorbereidingstijd op Pasen duurt wat langer dan veertig dagen. Tel maar na: van Aswoensdag tot Pasen zijn méér dan veertig dagen. De zondagen moet je namelijk niet meetellen. Zondagen zijn altijd mini-Paasdagen; zondagen zijn geen vastendagen.

Carnaval wordt op verschillende plaatsen verschillend gevierd. Terwijl het op de ene plaats gewoon nog opmaken is wat er aan aangebroken lekkers staat, is het op andere plaatsen een groot feest, wat voor de meesten die het vieren ook niet meer in verbinding staat met de dagen die erna komen.

Tijdens de Carnavalsdagen zijn er echter op verschillende plekken ook voorbereidingen die niets met verkleden of feestvieren te maken hebben. Nee, heel gewoon worden palmtakjes ingezameld; die takjes, die met Palmpasen vorig jaar zijn uitgedeeld, en bija een heel jaar lang achter de kruisbeelden aan de muur hebben gehangen. Ze waren ooit groen, en zijn nu, afhankelijk van de hoeveelheid zon die ze over zich heen hebben gekregen, lichtgroen tot geel, en droog, heel droog. Waar het éne jaar 'Hosanna!' mee geroepen is, dat wordt nu verzameld - en verbrand tot as.

Want de as van Aswoensdag komt van de verbrande palmtakjes van het jaar ervoor.

En met die as begint de voorbereidingstijd op Pasen.
Vasten kan op verschillende manieren; je kunt minder eten, een klassiek snoeptrommeltje beginnen; je kunt ook vasten door je tijd zinvoller te besteden; je kunt vasten door alles wat je overhoudt aan de vastenactie te geven; je kunt vasten door méér tijd te besteden aan dat, waar je voor wegloopt, wat het ook moge zijn; je kunt vasten door meer tijd te besteden aan bezinning en gebed. De bedoeling van het vasten is je 'doelgerichtheid' weer aan te scherpen. Wat is het doel van je leven? Wat vind je belangrijk? Waarop ben je gericht? Is mijn leven op God gericht, op het goede, het liefdevolle? Of verdwaal ik in bijzaken en zijwegen? Kan ik weer leren te luisteren?

De Jezuïeten hebben een 40-daagse vastenretraite: "Spreek Heer, ik luister".

woensdag 22 februari 2017

Nieuw klooster in Denemarken

De Missiezusters van het Kostbaar Bloed wonen en werken in zo'n 20 verschillende landen. .

Natuurlijk horen we de nieuwtjes uit al die landen, en leven we overal met elkaar mee. Krantenartikelen komen dus ook op het kloosterprikbord, en daar hangen dus vaak diverse talen naast elkaar.
Hier op het blog komen af en toe berichten van Nederlandse zusters die in andere landen werken. Maar nu ook eens een berichtje uit een land waar geen Nederlandse zuster is, maar waar wel sinds 1916 al Missiezusters van het Kostbaar Bloed wonen en werken: Denemarken. Eerst alleen op het eiland Bornholm, maar later, vanaf 1959, in Birkerød in de buurt van de hoofdstad. En nu hangt er een krantenartikel in het Deens, en dit nieuws is namelijk veel te mooi om alleen op ons eigen prikbord te hangen.

Waar gaat het over? Nou, heel simpel, er komt een nieuw klooster. Want het grote huis, waar de zusters sinds 1959 werkten, werd veel te groot, en de werkzaamheden van de kleine internationale gemeenschap zijn anders dan vijftig jaar geleden. Inmiddels is het grote huis verkocht, en wordt een nieuw klooster gebouwd. De eerste steenlegging was op 19 januari 2017. De bisschop, Mgr. Czeslaw Kozon, heeft de steen gelegd, de vicaris generaal van het bisdom en de zusters die in Denemarken werken waren er ook bij. Er is een steen van het oude klooster voor genomen: dat grote klooster, oorspronkelijk een boerderij, waarin de zusters lang ouderen hebben verzorgd. Na de bouw van een nieuw bejaardentehuis in de omgeving was de boerderij veel te groot geworden, en inmiddels is het een vluchtelingencentrum.

Een geschikt kleiner huis wat als nieuw klooster kon dienen werd echter niet gevoden. Toch wilden de zusters er blijven, want, zoals Zr. Anna Mirijam in het krantenartikel u
itlegt: "Juist nu is het belangrijk om te blijven, want juist nu zijn geestelijke centra nodig."

En dat betekende een zoektocht naar een geschikte en betaalbare plek, het wegnemen van zorgen van buren die bang waren voor teveel klokgelui, uitleggen aan vaklieden wat een klooster is en welke ruimtes een klooster heeft. Want een gemiddelde aannemer weet niet altijd wat een sacristie is, bijvoorbeeld. Weet u het?
Het moet een plek worden waar mensen kunnen meebidden, kunnen uitrusten, een plek waar zij God kunnen zoeken en ontmoeten; natuurlijk met een kapel, met gelegenheid voor Eucharistische aanbidding; er moeten gastenkamers komen en gesprekskamers; er moeten plekken zijn waar Bijbelgroepen en bezinningsgroepen een plaats hebben... kortom, het moet gewoon een klooster worden.

En de eerste steen is al gelegd!

http://www.sannieburen.dk/interview-med-soester-anna-mirijam.html - interview met Zr. Anna Mirijam (in het Deens), verschenen 16 februari 2017


woensdag 1 februari 2017

Meeleefdagen

Gemiddeld eens per twee maanden organiseren we een 'meeleefweekeind' of 'meeleefdagen'. Je zou ze ook oriëntatiedagen kunnen noemen, ook de in België wat gebruikelijkere term 'beleefdagen' kom ik wel eens tegen.
Die dagen zijn bedoeld voor jonge vrouwen die eens willen zien of een leven als kloosterling, religieuze, iets voor hen is.

Maar, hoe kom je er achter waar zulke dagen worden georganiseerd, in welke kloosters? Wat gebeurt er op zulke dagen precies, en wanneer kun je deelnemen? Meestal vraag ik deelneemsters hoe ze onze meeleefdagen hebben gevonden. Soms horen mensen via anderen die al eerder aan zoiets hebben meegedaan dat deze dagen bestaan; soms belt iemand daadwerkelijk een klooster op. Maar de meesten mailen eerst, en hebben het niet in een (internet) agenda gezien, maar zijn gewoon gaan zoeken op internet. Googlen 'Ik wil non worden' of 'Ik wil zuster worden' of  'Intreden in een klooster' of 'Kennismaken met klooster' of iets dergelijks.

http://limburg.bbvms.com/view/website/2752853.html
Maar nu kwam ik ineens een filmpje tegen, eerst op Omroep Limburg, later een bericht van RTL! Je ziet hier de zusters Birgitinessen in Weert. Wel goed, eigenlijk. Zo kun je tenminste zien, dat dit soort dagen bestaan. Maar iets nieuws? Nee hoor, dat niet. Het is wel nieuws dat het op het nieuws komt natuurlijk! Hoewel.... de kop bij RTL : Heb je je roeping gemist? - Dat vind ik persoonlijk een beetje onlogisch. "Zoek je je weg met God in het leven" of zoiets zou ik logischer vinden.

En vanwege de concrete vraag naar meeleefdagen door-de-week voor jongeren die in weekeinden werken of in hun eigen parochie actief zijn heb ik in februari nu extra meeleefdagen ingevoegd, waarbij de aanmeldingen voor de door-de-weekse dagen sneller lopen dan die voor het weekeind. Het maximale aantal is vijf; er is nog plaats. En als het vol is schuif ik er gewoon zoals gebruikelijk nog een weekeind of een paar dagen doordeweek bij, zoals vorig jaar in oktober. Want, als je echt wilt en een goede motivatie instuurt, moet je ook wel een kans maken natuurlijk.

De data voor de komende maanden, en wat meer informatie, vind je.hier.

zondag 15 januari 2017

Eeuwige Professie Zr. Bettina Maria Berens

fotograaf: Ramon Mangold
Foto's: Ramon Mangold.

 Vandaag was het groot feest in het Missieklooster Heilig Bloed. Zr. Bettina Maria Berens legde haar eeuwige professie af, in het bijzijn van medezusters, familie uit Duitsland en vrienden en collega’s, waaronder ook vrijwilligers van Vrouwengevangenis Ter Peel, waar ook Zr. Bettina Maria zelf zich inzet als vrijwilligster.


Ondanks het winterweer kwamen de bezoekers van heinde en verre om deze vreugdevolle en bijzondere gebeurtenis mee te maken. Oorspronkelijk komt Zr. Bettina Maria uit Duitsland, maar er klonken vele talen in de kapel: Naast Duits en Nederlands ook Kiswahili, Hebreeuws en Engels. 

De eeuwige professie is een bijzondere gebeurtenis. Na een proeftijd verbindt de zuster zich voor eeuwig aan God in deze gemeenschap. Een eenvoudige ring, symbool van trouw, drukt dit uit.

De hoofdcelebrant, Dr. W. Bruners, maakte indruk met zijn persoonlijke en boeiende preek. Gemeenschapszin en barmhartigheid zijn twee belangrijke eigenschappen die een mens nodig heeft, niet alleen om een overtuigende Christen te zijn, maar ook om het religieuze leven goed te kunnen leven. Als religieuze zijn echter nog twee andere eigenschappen belangrijk: standvastigheid en profetisch charisma. Standvastigheid of trouw is één van de goddelijke deugden. Zr. Bettina Maria heeft Gods trouw steeds weer mogen ervaren en legt er getuigenis van af. Barmhartigheid, gemeenschapszin, standvastigheid en trouw, profetisch charisma – dit zijn de fundamenten van het leven van Zr. Bettina Maria, als Missiezuster van het Kostbaar Bloed, maar het zijn ook de fundamenten van een communiteit en van de hele maatschappij. God leeft midden onder ons.

Na afloop van de Eucharistieviering werden alle gasten uitgenodigd om naar de zaal te komen om te feliciteren; bovendien moest niemand met een lege maag naar huis gaan. Gezien de hoeveelheid zusters uit diverse landen en de vele gasten van ver weg en dichtbij wezen pijlen de weg naar verschillende ruimtes; zowel de zaal als de kloostereetzaal (refter) werden optimaal benut. Het werd heel erg gezellig! Gesterkt konden de gasten weer naar huis terugkeren.